2016

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 30.550.748,22 3.038.426 10,05 3,08
Februar 30.036.950,12 3.038.426 9,89 3.05
Mart 29.678.844,64 3.038.426 9,77 4,20
April 29.330.636,00 3.038.426 9,65 4,00
Maj 26.713.434,14 3.038.426 8,79 3,98
Juni 33.381.314,52 3.038.426 10,99 3,94
Juli 34.662.274,21 3.038.426 11,41 3,94
Avgust 33.661.630,84 3.038.426 11,08 3,55
Septembar 32.932.859,70 3.038.426 10,84 2,61
Oktobar 32.423.334,05 3.038.426 10,67 3,00
Novembar 44.633.518,33 3.038.426 14,69 3,20
Decembar 44.456.778,35 3.038.426 14,63 3,20