2017

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Decembar 18.274.576,58 2.851.523 6,41 2,11