2018

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 17.577.903,86 2.851.523 6,16 2,17
Februar 17.905.015,61 2.851.523 6,28 2,11
Mart 18.164.950,54 2.851.523 6,37 2,25
April 17.394.269,12 2.851.523 6,10 2,47
Maj 17.142.824,39 2.851.523 6,01 2,47
Juni 17.492.751,64 2.851.523 6,13 2,48
Juli 17.728.890,35 2.851.523 6,22 2,48
Avgust 19.235.024,66 2.851.523 6,75 2,40
Septembar 18.608.258,49 2.851.523 6,53 4,26
Oktobar 18.087.849,95 2.851.523 6,34 4,70
Novembar 17.941.968,23 2.851.523 6,29 4,70
Decembar 17.841.867,85 2.851.523 6,26 4,70