2019

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 17.978.959,54 2.851.523 6,31 4,70
Februar 18.379.505,33 2.851.523 6,45 4,66
Mart 19.485.890,78 2.851.523 6,83 4,66
April 20.102.241,39 2.851.523 7,05 4,66
Maj 19.922.267,35 2.851.523 6,99 4,66
Juni 19.370.264,73 2.851.523 6,79 4,66
Juli 18.762.623,48 2.851.523 6,58 4,20
Avgust 18.962.342,03 2.851.523 6,65 4,20
Septembar 19.705.836,91 2.851.523 6,91 4,19
Oktobar 24.000.362,19 2.851.523 8,42 4,17
Novembar 23.728.432,37 2.851.523 8,32 4,16
Decembar 22.760.070,22 2.851.523 7,98 4,00