2021

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 17.935.771,16 2.851.523 6,29 5,98
Februar 18.183.992,71 2.851.523 6,38 5,98
Mart 17.480.471,25 2.851.523 6,13 5,98
April 17.160.665,25 2.851.523 6,02 5,98
Maj 17.393.373,55 2.851.523 6,10 5,98
Juni 17.422.502,91 2.851.523 6,11 5,98
Juli 17.566.650,07 2.851.523 6,16 5,98
Avgust 17.644.099,40 2.851.523 6,19 5,98
Septembar 18.295.290,11 2.851.523 6,42 5,98
Oktobar 19.279.869,88 2.851.523 6,76 5,98
Novembar 18.897.182,80 2.851.523 6,63 5,98
Decembar 18.958.731,71 2.851.523 6,65 5,39