Obavještenje je objavljeno u dnevnim novinama Oslobođenje dana 17.08.2022.

Pročitaj više